www.fabotexitalia.com
 

Tanım

En kesim makinası saçak yapılmış kumaşın merkezine doğru enlemesine kesim yapma olanağı veren bir makinadır.

TF2 hakkında bilgi talep edin.

 
 
Bu e-posta modülünde sunulan bilgilerin 196/2003 kanunu kişisel bilgilerin kullanılması hususunda değerlendirilebileceğini kabul etmekteyim.

Diğer ürünleri görün